Odborná příprava velitelů a strojníků JPO III v okrese Mladá Boleslav

Autor: Štěpán Klička <stepan.klicka(at)gmail.com>, Téma: výcvik jednotky, Vydáno dne: 10. 10. 2008

4.10.2008 - Praktická část cyklické odborné přípravy velitelů a strojníků JPO III, pořádaná HZS Mladá Boleslav v bývalém vojenském prostoru v Bělé pod Bezdězem.

Naše jednotka se s oběma vozidly a v počtu 9 lidí zúčastnila praktické části školení velitelů a strojníků JPO III, pořádaného HZS Mladá Boleslav v bývalém vojenském prostoru v Bělé pod Bezdězem. Odborná příprava začala v 8 hodin nástupem jednotek a po seznámení s úkoly cvičení se jednotky vydaly na jednotlivá stanoviště k plnění disciplín.

První disciplínou bylo bojové rozvinutí družstva 1+5 s dvěma útočnými proudy. Při disciplíně se používaly i radiostanice pro spojení mezi hasiči a pro fiktivní spojení mezi velitelem zásahu a operačním střediskem (simuloval ho vedoucí disciplíny). Cílem bylo ověřit vybavení jednotky, vycvičenost družstva a schopnost vést radiokomunikaci podle spojového řádu.

Druhou disciplínou bylo nasátí vody z přírodního zdroje (rybníka). Zde bylo cílem ověřit stav techniky, těsnost čerpadla a možnost nasátí vody z vodního zdroje.

Třetí disciplínou bylo poskytnutí první pomoci zraněnému po dopravní nehodě. Zde bylo cílem ověřit znalosti první pomoci, uložení zraněného do vakuových nosítek, resuscitace, ošetření zlomeniny a masivního krvácení.

Čtvrtou disciplínou byla fyzická příprava. Ověřovala se zde fyzická kondice hasičů pomocí cviků kliky a lehy - sedy.

Pátou disciplínou byla jízda s CAS. Zde si každý strojník mohl vyzkoušet jízdu přes přejezdové můstky, jízdu z prudkého klesání a zastavení a rozjezd v prudkém stoupání.

Při cvičení se občas vyskytly drobné problémy při vedení radiokomunikace a při nasátí z volného zdroje vody, kdy některé CAS nebyly schopné nasát pomocí vývěvy a musely přívodní vedení zavodnit z nádrže. Některým strojníkům dělalo problém rozjetí do stoupání. Naproti tomu fyzickou přípravou přošla většina zúčastněných bez problémů i bez předchozího tréninku.Naše jednotka měla při nasátí vody také problémy, porouchalo se nám zavírání výfukové klapky vývěvy.

Na základnu jsme se vrátili ve 14 hodin.

Odborná příprava se HZS Mladá Boleslav celkem vydařila a nesla se v přátelském a sportovním duchu. V některých jednotkách dokonce při fyzické přípravě hasiči závodili mezi sebou.

Na místě byla i nově repasovaná CAS32 T815 JSDH Mnichovo Hradiště s dlouhou kabinou.