Školení velitelů a strojníků JPO III v Bakově nad Jizerou

Autor: Štěpán Klička <stepan.klicka(at)gmail.com>, Téma: výcvik jednotky, Vydáno dne: 06. 10. 2007

6.10.2007 Naše jednotka se zúčastnila pravidelné odborné přípravy velitelů a strojníků JSDH pořádané HZS středočeského kraje,ÚO Mladá Boleslav.

Jednalo se o praktické školení s účastí členů jednotky.Na místě byly všechny jednotky JPO III okresu Mladá Boleslav.Školení probíhalo formou praktického testu,souběžně zde probíhaly disciplíny:


1) bojové rozvinutí družstva 1+5
2) zkouška těsnosti čerpadla na CAS a sání z volného zdroje vody
3) první pomoc
4) fyzická příprava
5) uživatelská kontrola IDP
6) radioprovoz


S potěšením mohu konstatovat, že naše jednotka úspěšně splnila všechny disciplíny !


Tato praktická část cyklické odborné přípravy byla mezi jednotkami velice vítaná,měli jsme možnost okouknout vybavení okolních kolegů,podělit se o zkušenosti a zdravě se mezi sebou vyhecovat k lepším výkonům.Pozitivní je i lepšící se situace ve vybavení dobrovolných jednotek,zejména v oblasti osobních ochranných prostředků.


fyzická příprava

fyzická příprava


vysednutí z auta

vysednutí z auta před jednou z disciplín


rozdělení družstva

rozdělení družstva před bojovým rozvinutím


druhý proud

Jarda Doleček a Jarda Roller na druhém proudu


sání z volného zdroje vody

zkouška těsnosti čerpadla


SDh Dobrovice

SDH Dobrovice