Výcvik ve vyhledávání osob

Autor: Štěpán Klička <stepan.klicka(at)gmail.com>, Téma: výcvik jednotky, Vydáno dne: 30. 03. 2008

30.3.2008 Na pravidelné nedělní schůzce jsme nacvičovali vyhledávání osob v terénu.

Pro osvěžení základních znalostí jsme nejprve utvořili rojnici na louce, kde její nepravidelný tvar ztěžoval otáčení rojnice. Jako druhý úkol bylo zvoleno prohledání remízku, odkud jsme po nalezení museli provizorními prostředky transportovat figuranta. Během cvičení jsme využívali nové radiostanice, abychom nacvičili jejich používání a hlavně dodržování pravidel radioprovozu při zásahu.


hledaná osoba

hledaná osoba je ta v tom červeném, právě odpočívá na rameni svého "otce"


jednotka při výcviku

jednotka po nalezení hledané osoby